مقالات

مشت و لگد در حدی که دهان زندانی پر از خون شود، حداقل شکنجه بود!

□ دهه 1350 اوج دوران خفقان رژیم شاه بود. قدری آن فضا را برای ما ترسیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا هم…

لیست حزب رستاخیز را به مدرسه آوردند و گفتند: دفتر حضور و غیاب است!

□ طبعا در فرآیند سالهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، حوادثی این روند را تشدید کرد. مناسب است به عنوان یک ناظر فعال…

دموکراسی در ایران،لاجرم اسلامی می شود

□ در آستانه 12 فروردین، سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی هستیم، اما به علت تقارن این روز با ایام نوروز آن‌گونه که…

روحانیان تابع امام، قائل به تمایز بودند اما درگیری را نمی‌پسندیدند

□ به موازات رویداد تغییر ایدئولوزی سازمان مجاهدین خلق، طبعا گروهی از چهره‌های مبارزاتی که از امام خط می‌گرفتند، درصدد مرزبندی با آنها برآمدند.…